Home » Learn More » Inspiratie » Wachten kan een geschenk zijn

Wachten kan een geschenk zijn

Relax More - Wachten kan een geschenk zijn

Wan­neer we gedwon­gen zijn om te wach­ten, bij­voor­beeld in een file, is het een bij­na instinc­tie­ve reac­tie om ons­zelf af te lei­den van het onge­mak van het wach­ten. We zet­ten de radio aan, bel­len of SMS’en iemand of gaan een siga­re­tje zit­ten roken.

Het beoe­fe­nen van mind­ful­ness tij­dens het wach­ten is voor veel men­sen een extra moge­lijk­heid en hulp om te oefe­nen tij­dens die klei­ne momen­ten van de dag. Het naar boven bren­gen van momen­ten van aan­dacht uit de ver­bor­gen­heid, tij­dens de dage­lijk­se druk­te van ons leven.

Wach­ten. Een veel­voor­ko­mend feno­meen dat gewoon­lijk nega­tie­ve emo­ties pro­du­ceert, kan getrans­for­meerd wor­den in een geschenk; het geschenk van vrije tijd om te oefenen.

De geest pro­fi­teert dub­bel: ten eer­ste door het niet-mee­gaan in de nega­ti­vi­teit, ten twee­de door de posi­tie­ve effec­ten van die paar extra minu­ten van oefe­nen die ver­we­ven zijn in de dag.

Jan Cho­zen Bays

Foto: Jakob Owens on Uns­plash

 

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top