Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Werkelijk aanwezig zijn

Werkelijk aanwezig zijn

Relax More - Werkelijk aanwezig zijn

The Artist is Present

Recent werd de docu­men­tai­re Mari­na Abram­ović: The Artist is Pre­sent, in het pro­gram­ma Clo­se Up opnieuw uit­ge­zon­den. Een ruim ander­half uur duren­de uit­zen­ding over deze per­for­man­ce arties­te, die haar lichaam als kunst­vorm en ‑uiting gebruikt.

Een bijzonder project

Mari­na Abram­ović is een indruk­wek­ken­de ver­schij­ning: ze is lang, heeft een ble­ke teint, een krach­ti­ge neus en lang don­ker haar. Voor haar per­for­man­ce ‘The Artist is Pre­sent’ zat ze drie maan­den lang zes dagen per week in het atri­um van het Muse­um of Modern Art, waar bezoe­kers één voor één tegen­over haar kon­den zit­ten, zo lang als ze zelf wil­den. Ze moch­ten haar aan­kij­ken, maar het was niet de bedoe­ling dat er woor­den of aan­ra­kin­gen uit­ge­wis­seld wer­den. De docu­men­tai­re toont de aan­loop naar en het ver­loop van deze per­for­man­ce, die samen met een retro­spec­tief van haar werk te zien was in het Muse­um of Modern Art (MoMA) in New York.

Prachtige beelden

Ik moet zeg­gen dat ik erg onder de indruk ben van deze docu­men­tai­re. Het pro­ject is op een mooie manier in beeld gebracht. Een intri­ge­rend pro­ces, hoe Abram­ović, met haar geschie­de­nis en rug­zak (Ser­vi­sche ouders met een par­ti­za­nen­ver­le­den, die haar een tame­lijk lief­de­lo­ze opvoe­ding gaven), haar kun­ste­naars­le­ven begon. Wat ze gedaan heeft, de per­for­man­ces die ze heeft ‘neer­ge­zet’. Belang­rij­ke ach­ter­grond­in­for­ma­tie om te zien hoe deze vrouw tot dit pro­ject is geko­men. En de wat mij betreft weer­ga­lo­ze manier waar­op ze dat gedaan heeft.

Hoe ze dag na dag al die uren daar geze­ten heeft, met ieder (!) mens die tegen­over haar kwam zit­ten echt con­tact maak­te, hoe er geen the­a­ter aan te pas van gri­mas­sen of glim­la­chen, hoe er (dus?) emo­ties waren, hoe ze de ruim­te cre­ëer­de waar­in dit alles plaats­vond, hoe ze de men­sen (ook mij) raak­te met haar aan­we­zig­heid.

Naar de essentie

Ook de ver­moeid­heid kwam in beeld.
En een pro­ces dat plaats­vond waar­in Mari­na na twee maan­den de tafel die oor­spron­ke­lijk tus­sen de stoe­len stond, weg liet halen, niet meer nodig had, en hele­maal zon­der bar­ri­è­res samen met de ander ging zit­ten. Puur.

Een onver­vul­de behoef­te uit een jeugd, de wens om gezien en lief­ge­had te wor­den, dit gemis te heb­ben moe­ten erva­ren, nu omge­zet in een groot ver­mo­gen om je lief­de voor ande­ren te tonen. Zoals een beken­de van Mari­na zei “Ik dacht dat ze ver­liefd op me was, zoals ze keek. Maar zo kijkt ze naar ieder­een. Mari­na is ver­liefd op de wereld.”
Kwets­baar dur­ven zijn. Vol­le­dig aanwezig.
Om dat te tonen, 3 maan­den lang, 6 dagen per week, 7 uur per dag; daar kan menig mind­ful­ness­trai­ner nog wat van leren.
Ik wel in ieder geval.

Respect!

Je kunt de docu­men­tai­re hier terug­kij­ken.

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
3 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
3
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top