Home » Learn More » Mindfulness » Weten wat er gaande is

Weten wat er gaande is

Relax More - Weten wat er gaande is

Wan­neer wij ons bedreigd voe­len, kun­nen mak­ke­lijk gevoe­lens van boos­heid of vij­an­dig­heid ont­staan en van daar­uit rond­uit agres­sief gedrag; aan­ge­stuurd door diep­lig­gen­de instinc­ten om onze posi­tie te bescher­men en om het gevoel van con­tro­le over din­gen in stand te houden.

Wan­neer we het gevoel heb­ben dat de situ­a­tie onder con­tro­le is, kun­nen we ons tevre­den voe­len. Voor dat moment tenminste…
Maar wan­neer de zaken weer aan de con­tro­le (drei­gen te) ont­snap­pen, komt onze die­pe onze­ker­heid weer boven. Op zul­ke momen­ten zul­len we ons alles­be­hal­ve tevre­den voelen.

Door deze inner­lij­ke druk­te, die eigen­lijk voort­du­rend gaan­de is, lopen we een gro­te kans om veel te mis­sen van de tex­tuur van het leven of om de waar­de ervan te miskennen.

Weten wat je doet ter­wijl je het doet is de essen­tie van de aan­dachts­be­oe­fe­ning, van de prak­tijk van mindfulness.

Vrij naar: Jon Kabat-Zinn in Full Cata­strop­he Living, Revi­sed Edi­ti­on: How to cope with stress, pain and ill­ness using mind­ful­ness meditation

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top