Home » Learn More » Relax More » Wij bestaan 10 jaar!

Wij bestaan 10 jaar!

Relax More - Wij bestaan 10 jaar!

Waar LinkedIn al niet goed voor is…

Ik kwam er recent ach­ter, op Lin­kedIn, dat het 10 jaar gele­den is dat ik start­te met Relax More! Nou ja, de eer­ste 8,5 jaar heet­te ‘ik’ Leef in Aan­dacht, maar het was het­zelf­de bedrijfje.

Gedoe

Tjon­ge, 10 jaar alweer. Ik zie het nog zo voor me, die eer­ste trai­nin­gen in Deven­ter en Apel­doorn. Gesjouw met krat­ten met yoga­mat­jes en medi­ta­tie­kus­sens. Zaal oprui­men, vegen, inrich­ten. Zoe­ken naar thee­gla­zen, ther­mos­kan­nen, flap­overs en stif­ten. Extra vroeg van huis, om vol­doen­de spe­ling te heb­ben bij een file.

Hoe pret­tig was het om in 2014 neer te strij­ken aan het Jean Mon­net­park in Apel­doorn. En om in 2015 ook in Apel­doorn te komen wonen.

Hoe het zo gekomen is

Ik heb recent over de afge­lo­pen tien jaar geschre­ven. Het leek me heel pas­send om dat te doen op de pagi­na Trai­ners, want Relax More zou nooit zijn wat het nu is zon­der de steun en inspi­ra­tie van de men­sen die een bij­dra­ge heb­ben gele­verd: Johan­na, Lies, Jor­rit, Marij­ke, Lin­da, Fred, Pie­ter en Ieke.

Daar­bij mag ik natuur­lijk (ten tij­de van janu­a­ri 2019) de ruim 450 mind­ful­ness­cur­sis­ten, 70 com­pas­sie­cur­sis­ten, vele tien­tal­len Tai Chi en Qig­ong leer­lin­gen én indi­vi­du­e­le cli­ën­ten niet vergeten.

Nóg 10 jaar?

Waar­om niet? Er is nog genoeg te doen. Er is een trend merk­baar dat leef­stijl ein­de­lijk als belang­rij­ke fac­tor wordt genoemd voor het ont­staan van ziek­te. Chro­ni­sche stress is daar ener­zijds een onder­deel van en heeft ander­zijds een heel eigen dyna­miek die vor­men bij aan­pak vraagt waar wij bij Relax More ons al lang in verdiepen.

Maar eerst gaan we genieten van ons 10-jarig jubileum!

5 1 stem
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
7 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline reacties
Bekijk alle reacties
7
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top