Home » Learn More » Relax More » Wij zijn klaar voor de Wkkgz

Wij zijn klaar voor de Wkkgz

Relax More - Wij zijn klaar voor de Wkkgz

Op 1 janu­a­ri 2016 ging de nieu­we wet Wkkgz in, de Wet kwa­li­teit, klach­ten en geschil­len zorg.

Uit onder­zoek blijkt dat men­sen niet altijd tevre­den zijn over de manier waar­op zorg­ver­le­ners hun klacht afhan­de­len. De afhan­de­ling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onper­soon­lij­ke manier. Men­sen wil­len zich gehoord voe­len. En zij wil­len dat ande­ren in de toe­komst niet het­zelf­de overkomt.

Zorg­ver­le­ners leren van klach­ten en onge­wens­te gebeur­te­nis­sen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: open­heid over klach­ten en onge­wens­te gebeur­te­nis­sen en ervan leren. Om zo geza­men­lijk de zorg te verbeteren.

De Wkkgz geldt voor alle zorg­ver­le­ners, ook voor ZZP’ers die bijv. als mind­ful­ness­trai­ner wer­ken of trau­ma­the­ra­pie geven.

Per 1 janu­a­ri 2017 die­nen de laat­ste onder­de­len van de wet door de zorg­ver­le­ners uit­ge­voerd te zijn, te weten een klach­ten­re­ge­ling, een inci­den­ten-meld­sys­teem en het aan­ge­slo­ten zijn bij een geschillencommissie.

Mid­dels het lid­maat­schap van de uit­ste­ken­de koe­pel­or­ga­ni­sa­tie De NFG is voor onder­ge­te­ken­de alles gere­geld, dus wij kun­nen 2017 met ver­trou­wen in!

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top