Home » Learn More » Gelezen, gehoord, gezien » Zweven in het ziekenhuis

Zweven in het ziekenhuis

Relax More - Zweven in het ziekenhuis

Met deze prik­ke­len­de titel stond van de week een aar­dig arti­kel in de NRC.

Veel zie­ken­hui­zen beste­den aan­dacht aan zoge­naam­de com­ple­men­tai­re zorg. Het lijkt er soms op dat com­ple­men­tai­re zorg een beet­je een con­tai­ner­be­grip aan het wor­den is voor aller­han­de bezig­he­den rond en aan een pati­ënt die niet medisch of ver­pleeg­kun­dig zijn. Mas­sa­ge­tech­nie­ken, rei­ki, hyp­no­se en ook mind­ful­ness kom je tegen.

In Neder­land wordt aan­vul­len­de zorg nog vaak als kwak­zal­ve­rij gezien. In de Ver­e­nig­de Sta­ten heb­ben de veer­tig groot­ste en bekend­ste zie­ken­hui­zen alle­maal een apar­te ‘inte­gra­tie­ve afde­ling’, waar ruim­te is voor com­ple­men­tai­re initiatieven.

Geluk­kig lijkt in Neder­land het tij ook aan het keren, niet in de laat­ste plaats door het onder­zoek van prof. Anne Spec­kens in het Rad­boud UMC in Nij­me­gen. In toe­ne­men­de mate heb­ben art­sen en art­sen in oplei­ding belang­stel­ling voor mindfulness.

Een pret­tig lees­baar arti­kel, met enke­le mooie beschrij­vin­gen van men­sen met seri­eu­ze licha­me­lij­ke klach­ten die baat had­den bij com­ple­men­tai­re behandelmethoden.

Het wordt denk ik tijd om de defi­ni­te van zwe­ven te her­zien, óf een nuan­ce­ring aan te bren­gen in het gebruik van dat woord. Maar daar hoe­ven we ook geen haast mee te maken. Er is een posi­tie­ve ten­dens gaan­de en de beeld­vor­ming zal zich van­zelf aan gaan pas­sen, als men merkt dat het­geen te boek stond als zwe­ve­rig, gewoon aan­toon­baar blijkt te werken.

Foto: Piron Guil­lau­me on Uns­plash

0 0 stemmen
Beoordeel artikel
Abonneer
Laat me weten als er
guest
0 Reacties
Inline reacties
Bekijk alle reacties
0
Wil je een reactie geven op dit artikel? Cool!x
Scroll to Top